Apparat til facilitering af fødsler gennem centrifugal kræfter

Forårs travlhed holder mig fra tasteturet og bloggen, men indtil jeg igen får tid til de skriftlige udskejelser, kommer her en lille humor-pille fra den virkelige verden.

Apparat til facilitering af fødsler gennem centrifugal kræfter
Apparat til facilitering af fødsler gennem centrifugal kræfter

Billedet du ser herover, er en såkaldt fødsels-maskine og er taget fra det amerikanske patent kontors hjemmeside. Bærende patent nr. 3,216,423, lover opfinderne, at kvinder kan føde væsentligt lettere og med mindre stress, gennem brug af de såkaldte &#8220centrifugal kræfter&#8220.

Ideen er simpelthen at spænde den fødende kvinde grundigt fast i maskinen og herefter slynge hende så hurtigt rundt, at babyen presses ud.

Forfatterne begrunder deres ide med, at mens primitive kvinder nok har muskelmassen og styrken til at føde, må mere civiliserede kvinder antages at mangle den stamina det kræves, at &#8220propellerer&#8220 en baby ud.

Den fødende kvinde svinges rundt ved g-liggende kræfter, hvilket opfinderne håber vil føre til en lettere fødsel.
Den fødende kvinde svinges rundt ved g-liggende kræfter, hvilket opfinderne håber vil føre til en lettere fødsel.

Når babyen er ude, falder den ned i en dertil indrettet kurv, der så igangsætter en klokke. Dette er signal til personalet om at stoppe centrifugeringen og derefter fiske, de to vel nok temmelig rundtosset mennesker ud.

Patent blev søgt i 1963 og man kan jo undre sig over, at det endnu ikke er blevet indført her i landet (eller andre steder).

En dertil indrettede kurv, "griber" babyen når den er ude, hvilket igangsætter en klokke som signal til at stoppe centrifugeringen.
En dertil indrettede kurv, griber babyen når den er ude. Dette igangsætter en klokke, så personalet kan stoppe centrifugeringen.

Kilder

Patent nr. 3216423
Bitesize Bio – Never trust a patent.

Skriv et svar