Video om bioterror og biosikkerhed

En stor del af debatten omkring molekylærbiologi og syntetisk biologi, drejer sig om sikkerhed; og når man siger sikkerhed i dag, så siger man i virkeligheden terrorisme (lidt har de jo vundet). Spørgsmålet er selvfølgelig om de nye teknologier vi udvikler, som fx syntetisk biologi – og den viden vi får – vil gøre det lettere for terrorister, at gøre os alle til hjernespisende zombier.

Fornylig faldt jeg over Global Catastrophic Risks, en konference arrangeret af Oxford Universitet i 2008, der handlede ikke bare om et altomfattende terrorangreb, men om alle de begivenheder der kunne slå menneskeheden ihjel; fra kæmpe meteorer til cylon angreb. I sandhed et spændende emne!

På hjemmesiden ligger der en meget interessant video af en Ali Nouri der netop handler om krydsfeltet mellem bioteknologi og biosikkerhed, som man kan se i sin helhed her:

Videoen er rigtig god; den giver et godt indblik i nogle af de problemstillinger vi i stigende grad bliver nød til at forholde os overfor og kommer med et par bud på løsninger til sidst.

Den Spanske Syge og biovåben

I videoen nævnes også en række ting, som jeg ikke rigtig synes er så farlige som de bliver gjort til, fx det faktum at DNA sekvensen for den Spanske Syge, influenzaen fra 1918, ligger tilgængelig på nettet. Langt størstedelen af dem der døde den gang, døde af følgesygdomme som pneumoni, der er lette at behandle i dag pga. antibiotika; desuden overses det, at den sekvens vi har, er fra vinteren 1918, hvor en langt mindre virulent streng af influenza var dominant. Den streng der slog størstedelen ihjel hærgede i foråret og kendes ikke.

Personligt er jeg langt mere bange for at nationalstater forsker i at udvikle biovåben, end for terrorister; jeg tror simpelthen det er for besværligt, dyrt og tidskrævende for terrorister, men derfor er det selvfølgelig stadig et vigtigt emne. Props til Oxford for at ligge videoerne ud til fri benyttelse!

Skriv et svar