Hvad er autisme?

22. januar 2010: Dette indlæg ses af enormt mange og afføder også mange spørgsmål per mail, hvilket jeg selvfølgelig intet har i mod. Spørgsmål af mere personlig karakter vil jeg dog på det kraftigste anbefale tages op med egen læge. Der skrives en hel del om hvad der skylder og kan afhjælpe autisme disse dage. […]